O aplikácii

Tento projekt interaktívne prezentuje aktuálne informácie o kriminalite v SR verejne dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR. Tieto informácie obsahujú detailné štatistiky o kriminalite podľa typu, časového obdobia a regionálneho členenia v počtoch trestných činov a osôb v absolútnych číslach.

Samotná vizualizácia okrem týchto dát prepočítava poskytované informácie aj na počet obyvateľov v danom roku. Dáta o počte obyateľov sme získali zo Štatistického úradu SR, hranice krajov SR z freemap.sk

Zo štatistík sú vynechané trestné činy zistené Železničnou políciou, Vojenskou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže a Colným riaditeľstvom, keďže tieto sa nedajú lokalizovať do krajov.

Projekt podporili

Cieľová skupina

Občania SR

Lepšie povedomie o svojom okolí
Vyššia transparentnosť polície a úradov
Kontakty na ďalších aktívnych spoluobčanov
Kontakty konkrétnych zodpovedných ľudí na polícii a úradoch

Polícia a úrady

Nové nástroje pre skvalitnenie ich práce
Lepšia spolupráca s občanmi